วิธีการติดตั้ง Team Viewer

ดาวน์โหลดโปรแกรม TeamViewer 7.0 คลิก >>> Download <<<

1. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แตกไฟล์ออกมาแล้วดับเบิลคลิกไฟล์ TeamViewer_Setup.exe


จะปรากฎหน้าจอดังภาพ

– เลือก Install

หากมี TeamViewer รุ่นเก่าอยู่แล้วก็ให้คลิกเลือก Uninstall old version

– คลิกปุ่ม Next

 

2. ที่หน้าจอ Environment ให้เลือก

– personal / non-commercial use ตามภาพด้านล่าง

(ที่เลือกรายการนี้เพราะเราต้องการใช้งานฟรี ระวังถ้าเลือกอันอื่นแล้วใช้งานจนหมดอายุของโปรแกรมจะลงใหม่ไม่ได้อีก)

 

3. ที่หน้าจอ License Agreement

– คลิกเลือก I accept the terms in the License Agreement

– คลิกเลือก I agree that I will only use TeamViewer for non-commercial and private use

จากนั้นคลิกปุ่ม Next

 

 

4. ที่หน้าจอ Choose installation type

– เลือก No (default)

จากนั้นคลิกปุ่ม Finish

รอสักครู่โปรแกรมจะทำการติดตั้งจนเสร็จ

จากนั้นโปรแกรมจะทำการเรียกโปรแกรมขึ้นมาอัตโนมัติ เป็นอันเสร็จสมบูรณ์