หลังจากขาหักอย่างรุนแรง 6 เดือนผ่านไป วันนี้ “เดมบ้า บา” กลับมาซ้อมได้แล้ว

การแพทย์สมัยนี้ทันสมัยจริงๆ