กฏและกติกา การแทงบอลออนไลน์ SBOBET

กฏกติกาทั่วไปของ SBOBET

 1. ผู้ที่ร่วมสนุกจะต้องเป็นสมาชิกกับทาง SBOBET และมีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
 2. Username และ Password ถือเป็นของส่วนตัวของสมาชิก ที่จะต้องรักษาข้อมูลด้วยตัวท่านเอง ทางทีมงาน SBOBET ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบหากมีผู้อื่นเข้ามากระทำการใดๆ ใน Username นั้นๆ
 3. สมาชิกจะต้องทราบกฏ-กติกา เงื่อนไขทั้งหมดของเว็บไซต์ SBOBET ที่ท่านเป็นสมาชิก โดยสามารถอ่านได้ที่หน้าเว็บไซต์ที่ท่านร่วมสนุก ทั้งนี้ทีมงานจะถือว่า สมาชิกได้รับรู้ กฎ-กติกา ของเว็บไซต์นั่นๆโดยสมบูรณ์แล้ว ทางทีมงาน SBOBET จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด อันเนื่องมาจากการแปลของท่านสมาชิกเอง
 4. สมาชิก ผู้เป็นเจ้าของ username ถือมีสิทธิ์ขาด ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือทำรายการทางการเงิน รวมถึงรับผิดชอบเครดิตใน username นั้นๆ แต่เพียงผู้เดียว
 5. ทีมงาน SBOBET ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้กับสมาชิกที่มีชื่อเป็นเจ้าของ username เท่านั้น
 6. สมาชิกจะต้องทำการตรวจสอบยอดเงินในเครดิตของท่านให้ถูกต้อง และตรงกับยอดเงินที่ฝากเข้ามา และมีหน้าที่กล่าวต่อทีมงาน SBOBET ใน กรณีที่เครดิตไม่ครบจำนวน โดยแจ้งแก่ทีมงานก่อนการเดิมพัน (Betting) รายการแรก ภายใน 24 ชั่วโมงเท่านั้น หากเกินกว่ากำหนดทางทีมงานขอระงับสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลเครดิตใดๆ ใน username ของท่าน
 7. ในกรณีที่มีการอัพยอดเครดิตเกินจริง สมาชิกจะต้องแจ้งต่อทีมงาน SBOBET ทุกครั้งและทันที มิฉะนั้นทีมงานจะขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งถอน ในทุกกรณี
 8. ทางทีมงาน SBOBET จะยึดถือ ข้อมูลของสมาชิกที่แจ้งไว้ ณ ปัจจุบันเป็นหลัก โดยไม่มีการโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น หากท่านต้องการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวต่างๆ หรือแจ้งปัญหาการใช้งานใดๆ เกี่ยวกับรายการเดิมพัน (Betting) ความผิดพลาดด้านการเงิน การปลด lock username การ re-password ทั้งหมดนี้
  สมาชิกจำเป็นต้องแจ้งข้อมูลให้ครบถ้วน และถูกต้องตามที่ทีมงานสอบถาม มิฉะนั้นทางทีมงาน  SBOBET จะไม่ดำเนินการใดๆ ตามความร้องขอของท่าน
 9. หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ สมาชิกจะต้องแจ้งให้ทีมงาน SBOBET รับทราบ เพื่อบันทึกข้อมูลล่าสุด
 10. ทางทีมงาน SBOBET จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อกรณีที่เกิดปัญหาหรือความผิดพลาดในการเดิมพัน อันเนื่องมาจากตัวอุปกรณ์หรือการสื่อสารใดๆ ของท่านสมาชิกเอง
 11. ทาง ทีมงานจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ต่อสมาชิกที่ใช้ Username ร่วมกันกับผู้อื่น เพราะถือเป็นข้อตกลงที่ทั้งคู่ได้ทำการตกลงกันมาอย่างดีแล้ว โดยให้ดำเนินไปตามกฏข้อ 3 ข้างต้น
 12. การกำหนดค่า Commission และสิทธิพิเศษต่างๆ จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางเว็บไซต์กำหนดขึ้นเท่านั้น
 13. ถ้า Account ของสมาชิกไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ ภายใน 3 เดือน ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการในการยกเลิก Account ไปได้ทันที

กติกาการเดิมพัน SBOBET

การร่วมสนุกกับ SBOBET จะเป็นการแทงบอลผ่าน Internet เท่านั้น สมาชิกไม่สามารถเล่นผ่านทางโทรศัพท์ได้โดยรูปแบบการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ ดังนี้

  • รายการเดิมพันล่วงหน้า (Early market)
  • การเดิมพันระหว่างการแข่งขัน (Live)
  • การทายผลสกอร์การแข่งขัน (Correct Score)
  • บอลสเต็ป (Mix parlay)
  • การทายผล คู่ คี่ (Odd-Even)
  • ร่วมสนุกแบบยุโรป (1×2)
  • Fantasy League

นอกจากนี้ SBOBET จะมีรายการเดิมพัน มากว่า 500 รายการต่อสัปดาห์ และมีกีฬาประเภทต่างๆ ให้ท่านได้เลือกร่วมสนุก อีกกว่า 20 ชนิด ทั้งฟุตบอล, บาสเกตบอล, เทนนิส, วอลเล่ย์, มวยสากล, ฮอกกี้ ฯลฯ

กฏกติกาสำหรับการวางเดิมพัน SBOBET

 1. การวางเดิมพันของ SBOBET จะตอบรับเมื่ออยู่ในสถานะ Online เท่านั้น
 2. การวางเดิมพันของ SBOBET (Betting) ประเภทกีฬาต่างๆ เป็นรายการที่สมาชิกจะต้องทำการศึกษาและตรวจสอบข้อมูลมามาอย่างดี และถือว่าสมัครใจเล่นในทุกรายการที่ได้กดเดิมพัน (Betting) จึงไม่สามารถนำเหตุผลอื่นใดมาอ้างเพื่อยกเลิกหรือเรียกร้องเงินคืนได้
 3. ในการเดิมพันของ SBOBET ทุกรายการ (Betting) จะถือว่าเจ้าของ username เป็นผู้ทำรายการแต่เพียงผู้เดียว สมาชิกไม่สามารถอ้างเหตุผลอื่นใดในการปฏิเสธการวางเดิมพัน SBOBET (Betting) นั้นได้ ทั้งนี้ถือเป็นหน้าที่ของสมาชิกที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวและ password ในการเข้าเว็บไซต์ ** หากมีบุคคลอื่นเข้าไปเดิมพันใน username ของท่าน ทางทีมงาน SBOBET จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
 4. การเดิมพัน SBOBET (Betting) ในทุกรายการ รวมถึงรายการเล่นแบบสด (live) สมาชิกจะต้องทำการตรวจสอบสถานะรายการเดิมพันนั้นๆ ว่าทางเว็บไซต์ได้ตอบรับการวางเดิมพันหรือขึ้นว่าให้รอ (waiting) โดยทุกรายการจะต้องแสดงการยืนยัน (running) จึงจะถือว่ารายการดังกล่าวสมบูรณ์ โดยสามารถตรวจสอบได้ที่รายการเดิมพัน (Bet list)
 5. โปรดตรวจสอบรายละเอียดต่างๆของการวางเดิมพัน SBOBET (Betting) ให้ถูกต้องก่อนทำการยืนยัน (process bet) ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบและต่อการพิมพ์ราคา/การกดเดิมพันที่ผิด รวมถึงการวางเดิมพันซ้ำเกินจำนวนของสมาชิก นอกจากมีเหตุอันเกิดจากความผิดพลาดของตัวเว็บไซต์นั้นๆ
 6. ทางทีมงาน SBOBET จะถือยอดได้-เสีย (win/loss) ของทางเว็บไซต์เป็นหลัก โดยสมาชิกสามารถเข้าไปดูได้ที่หน้าบัญชี (statement) เพื่อตรวจสอบ win/loss ดังกล่าว หากมีข้อผิดพลาดในการเดิมพัน Bet list หาย ข้อมูลบัญชีไม่ถูกต้อง หรือข้อผิดพลาดนอกเหนือจากนี้ สมาชิกจำเป็นต้องทำการบันทึก (save) ภาพดังกล่าว เพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันแก่ทางทีมงาน โดยภาพที่ทำการบันทึก จะต้องแสดงให้เห็นในทุกส่วนที่เดิมพันและสถานะความเป็นเจ้าของอย่างชัดเจน
 7. ในกรณีเกิดข้อผิดพลาดข้างต้น สมาชิกจะต้องหยุดการวางเดิมพันในรายการอื่นๆ และแจ้งปัญหาให้กับทางทีมงาน SBOBET รับทราบในทันที ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบของทีมงานและ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านสมาชิกเอง
 8. สมาชิกจะสามารถวางเดิมพัน (Betting) ได้เท่าตามจำนวนยอดเงินที่ฝากมาเท่านั้น
 9. ทางเว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดเว็บไซต์ SBOBET ชั่วคราวได้ การยกเลิกการเดิมพันในเวลาอันใกล้การแข่งขัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเวลาในการอัพเครดิตแก่สมาชิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. กฏ-กติกา สำหรับเกมส์การแข่งขันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท่านสมาชิกจะตั้งหมั่นคอยตรวจสอบข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและรับทราบ
 **ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎข้อบังคับต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า สมาชิก จะต้องเป็นผู้ตรวจกฎกติกาที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ